Kurs: Wušiwanje a wjazanje křižerskich seklow / Kurs: Schweifschleifen für Osterreiterpferde besticken und binden

Jakubetzstift Bautzener Straße 30, Wittichenau, Sachsen, Deutschland

Zarjadowar / Veranstalter:   Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu /   Förderkreis für sorbische Volkskultur Nawod / Leitung: Delia Münchowa, diplomowa tekstilowa fachowča / Delia Münch, Dipl. Textildesignerin Kristin Belkotowa – wjazanje sekle /  Kristin Belkot – Binden der Schleife Što / Was?: wušiwanje a wjazanje křižerskeje sekle / Plattstichstickerei und Binden einer Schweifschleife für Osterreiterpferde …

Kurs: Wušiwanje a wjazanje křižerskich seklow / Kurs: Schweifschleifen für Osterreiterpferde besticken und binden Weiterlesen »

Kurs: Wušiwanje a wjazanje křižerskich seklow / Kurs: Schweifschleifen für Osterreiterpferde besticken und binden

Jakubetzstift Bautzener Straße 30, Wittichenau, Sachsen, Deutschland

Zarjadowar / Veranstalter:   Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu /   Förderkreis für sorbische Volkskultur Nawod / Leitung: Delia Münchowa, diplomowa tekstilowa fachowča / Delia Münch, Dipl. Textildesignerin Kristin Belkotowa – wjazanje sekle /  Kristin Belkot – Binden der Schleife Što / Was?: wušiwanje a wjazanje křižerskeje sekle / Plattstichstickerei und Binden einer Schweifschleife für Osterreiterpferde …

Kurs: Wušiwanje a wjazanje křižerskich seklow / Kurs: Schweifschleifen für Osterreiterpferde besticken und binden Weiterlesen »

Rund-um-das-Sorbische: Sagen aus unserer Heimat – Powěsće z našeje domizny

Jakubetzstift Bautzener Straße 30, Wittichenau, Sachsen, Deutschland

Pój a daj so zakuzłać z powěsćemi z našeje domizny! Zanur so do mystiskeho swěta powěsćow našich serbskich prjedownikow. Sonja Hrjehorjowa wjedźe Was z pomocu putacych legendow a powěsćow po šćežkach słowjanskeje kultury. Zhromadnje z nami podaće so do dawnych časow a dožiwiće přijomne popołdnjo. Słyšiće napjate dyrdomdeje a fantastiske powěsće wo Lutkach, wódnym mužu, …

Rund-um-das-Sorbische: Sagen aus unserer Heimat – Powěsće z našeje domizny Weiterlesen »